За Морската градина

Началото й е поставено с първия генерален план на Бургас от 1891 г. Отделени са 72 000 кв.м за обществена градина, върху празни места и запустели лозя.

Морската градина придобива модерния си облик, когато през 1910 г. в Бургас започва работа по проектирането и озеленяването й Георги Духтев, завършил с отличие паркоустройство и цветарство в Австрия. През 1912 г. градината вече е оградена, край алеите с цветни фигури и цъфтящи храсти са засадени паркови дървесни видове. През1924 г. паркът е напълно завършен. За ботаническото богатство допринася привнесеният залесителен материал от Унгария, Цариград, Италия, Франция, Сирия и Ливан.


Карта

Морската градина

Карта


Карта на морската градина, която ще ви опъти къде можете да отидете и какво можете да видите в нея!

флора

Растение

флора


Различните видове дървета, които можете да откриете в Морската градина.

фауна

Животни

фауна


Животинските видове, които живеят в Морската градина и къде можете да ги видите

POI

Интересни точки

POI


Интересни места и паметници на културата, които можете да посетите в Морската градина!
Партньори:

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.